Baby-Boomerkvinnorna

5. Generation

Avsnittet bygger huvudsakligen på The Baby Boomers Grow Up, Contemporary Perpsective on Midlife, ed. S. Krauss Whitbourne/S. L. Willis, 2006)

 

 

GENERATION

Med generation menar vi individer födda under en bestämd tidsperiod. Generationer blir generationer när de identifieras både av dom som tillhör generationen och de som inte tilhör generationen (skiljer generation från begreppet kohort).

 

 

SOCIALA HÄNDELSER SOM FORMAR EN HEL  GENERATION

Gemensamt för alla Baby-Boomers är att de tillhörde stora barnkullar. De har vuxit upp i bostadsområden full av barn, gått i skolor med stora klasser, konkurrerat om utbildningsplatser på universitet och tävlat om jobb. De har också alla vuxit upp under en lång period av välstånd, när det rådde fred i världen och fred på arbetsmarknaden. Det var inte bara ekonomin som växte. Samhället byggde bostäder, skolor och vägar. I Sverige talar vi främst om miljonprogramsområdena, standardiserade, industriellt byggda höghus i utkanten av städerna, men samtidigt med miljonprogramsområdena byggdes också villaförorter. Folk flyttade från landsbygden till städerna och bosatte sig i bostadsområden skiljda från stadens centrum och från områden med arbetsplatser. Med förortslivet följde också hemmafrun. Kvinnorna stannade hemma och tog hand om barnen. Hemmen låg i regel så långt ifrån arbetsplatserna att det sällan var möjligt att ens jobba deltid samtidigt som man tog hand om barnen.

 

Forskarna har olika åsikter om vilka händelser som var speciellt viktiga och som formade hela generationens uppfattning om sig själva och omvärlden. En del nämner erfarenheten att som barn med jämna mellanrum få öva att ta skydd för atombombsanfall, andra nämner TVns genomslag och delade erfarenheter av samma TV-program, åter andra nämner mordet på John Kennedy. Många Baby-Boomers minns vad de gjorde när de fick nyheten om skotten i Dallas. På samma sätt som många yngre idag minns vad de gjorde när de fick reda på att Olof Palme blivit skjuten till döds.

 

IDENTITET RESULTAT AV SOCIALA HÄNDELSER

Man bör skilja på tidiga Baby-Boomer, födda mellan 1946 och 1954, och sena Baby-Boomers, födda mellan 1955 och 1964. Tidiga Baby-Boomers upplevde mordet på Kennedy och framför allt Vietnamkriget som tonåringar och unga vuxna. Sena Baby-Boomers var barn och tonåringar under Vietnamkriget. Tidiga Baby-Boomers skapade sin identitet i den politiska kampen i slutet av 60-talet. De identifierade sig med sin egen generation i ovanligt hög grad (till skillnad från tidigare, och senare generationer, där föräldrarna var och är viktiga för identiteten). De såg sig själva – och ser sig fortfarande i ovanligt hög grad – som resultat av sociala händelser och politiska rörelser. Förändringar var – och är – resultat av politiskt arbete. De förenade sig i opposition mot etablissemanget, mot föräldrarnas värderingar, mot deras sätt att bedriva poltik, deras sätt att bedriva affärer, deras sätt att leva sitt liv som man och kvinna, far och mor.

 

”Nevertheless, as a whole, Baby Boomers, and early Boomers in particular, should have more horizontal identification with their own generation than vertical identification with their parents´. Consequently Baby Boomers are less apt than members of other cohorts to identify with their parents´ values and believes or to transmit them to their own children. In addition, people with horizontal identification tend to encourage social change rather than invest in status quo. Baby Boomers demonstrate this phenomenon in the multitude of ways in which they disagreed with their parents´ generation on topics varying from school integration to business-labour evaluations.”    

 

IDENTITET ETT RESULTAT AV INRE UTVECKLING                 

Sena Baby-Boomers var barn och tonåringar i slutet av 60-talet. 60-talet formade deras grundläggande värderingar mer än deras identitet. De var – och är – inte lika socialt inriktade när de skapar sig sin identitet. Sena Baby-Boomer ser identitet som resultat av en inre, personlig utveckling i högre grad än tidiga Baby-Boomers. Förändring sker också genom att utveckla sig själv, sin egen person. Optimismen, frammtidstron är dock lika stark, och viljan att skapa nytt är också lika stor.

 

Baby-Boomers växte alltså upp i stora barnkullar. De var alltid många. De fick tävla om uppmärksamhet, i hemmet och i skolan. De fick tävla om platser på universitet och tävla om jobb. För att få uppmärksamhet var de tvungna att vara duktiga. Samtidigt upptäckte de att de kunde ställa krav. Och att det lönade sig att ställa krav. Många av de politiska och sociala rörelserna var framgångsrika, medborgarrättsrörelsen, kvinnans frigörelse, motståndet mot Vietnamkriget, miljörörelsen.

 

”These factors created the conditions for a generation of individuals whose powerful childhood sense of initiative, optimism and entitlement was both tested to exposure to frightening social chaos at home and at war, and affirmed and strengthened by the success of social movements and many aspects of the national missions at home and abroad.”

 

Vi gick på 50-års kalas nyligen. Födelsedagsbarnet, Ivar 50 år, hade gjort ett bildspel om sitt eget liv. Vi som var där var mellan 40 och 65 år. Många av oss slogs av hur bekanta bilderna kändes, indiantältet beställt från Kellog´s, ping-pong-bordet, frisyrerna, kläderna från Borås, miljöerna, himlen, stämningen, sättet att ställa upp för familjefotografering, det var nästan som om vi alla hade kunnat ta födelsedagsbarnets plats på bilderna. De som växte upp i Sverige under slutet av 40-talet och 50- och början 60-talet levde i ett samhälle som var ovanligt homogent. Levnadsvillkoren var relativt jämlika och den dominerande ideologin förespråkade ett folkhem, en välfärdsstat för alla. Vi gick alla och bar på ungefär samma bilder av framgång, av lycka. Och vi hade alla ungefär samma bild av det goda samhället och den goda samhällsmedborgaren.

 

 

 

VIKTIGT FÖR MEDELÅLDERS

Medelåldern är en fas i livet som går att beskriva fritt från resonemang om generationer. Under medelåldern är människor generellt intresserade av:

 

ARV TILL KOMMANDE GENERATIONER

I medelålderna funderar man över vad man kommer att lämna över till kommande generationer, vad man skapat som kommer att bestå. Medelålders befinner sig också i den fas i livet när både barnen och åldrande föräldrar behöver hjälp. Vård och omsorg är viktiga frågor för medelålders.

 

INDIVIDUALITET, IDENTITET

Under medelålder tänker man också ovanligt mycket kring identitet och individualitet. Det känns viktigt att förstå sig själv och att sätta in sig själv, den egna personen i ett större sammanhang.

 

TRO PÅ SIG SJÄLVA

Med medelåldern följer också ofta en känsla av självsäkerhet, tro på sig själv. Man vet vad man kan. Samtidigt; både män och kvinnor blir mer och mer medvetna om sin dödlighet, man upptäcker fler och fler tecken på att man blir äldre och blir mer motiverad att ta hand om den egna hälsan.

 

 

BABY-BOOMERS VILL LÄMNA ÖVER HÅLLBART SAMHÄLLE

Vad händer då när Baby-Boomers blir medelålders, när generationen Baby-Boomers blir medelålders?

Baby-Boomers var engagerade i samhällsutvecklingen redan som unga. De Baby-Boomer som främst varit upptagna av familjen och karriären under 80- och 90-talet börjar än en gång engagera sig i vilket slags samhälle de vill leva i och vill lämna över till kommande generationer. Baby-Boomers har alltid engagerat sig i samhällsutvecklingen, uttrycken för engagemanget varierat beroende på i vilken livssituation hon befunnit sig i, och hon kommer sannolikt att fortsätta att engagera sig i samhällsutvecklingen så länge hon lever. Nu, och i framtiden, kommer det att handla om vård för äldre, och säkert också om miljöpåverkan, kvinnans fortsatta frigörelse, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

 

BABY-BOOMERKVINNORNA HAR FÖRÄNDRAT KVINNOROLLEN

Baby-Boomers har alltid varit intresserade av identitet och av individualitet. De har sökt efter mening och sökt efter medel att uttrycka sig själva. För tidiga Baby-Boomers har politiska och sociala rörelser varit det mest naturliga sättet att uttrycka identiteten. Rörelserna var spektakulära under studentrevolterna och protesterna mot Vietnamkriget men har också skett i mindre och mer blygsamma sammanhang i ideella organisationer, i byalag, i institutioner och som företagare. För sena Baby-Boomers har identitet också handlat om personlig utveckling, om att bli medveten om den egna personen, personliga relationer och hur de påverkar vår uppfattning om oss själva och omvärlden. Speciellt kvinnor har omprövat och utvecklat nya sätt att leva att se på sig själva.

 

(Women of the Baby-Boom generation may have developed confidence over their life course to a level that younger women reach much earlier. In contrast, Baby-Boom men – raised to normative gender demands for early adult masculinity – may experience middle age as providing some release from demands for the performance of male authority or some decline in status and authority. Indeed, Twenge found fewer differences between Baby-Boom men and later cohorts´ masculinity, and none in their femininity or assertiveness.”)

  

BABY-BOOMERKVINNORNA PÅVERKAR KONSUMTIONSMÖNSTER

Baby-Boomers är välutbildade, erfarna och köpstarka. De är också vana vid att få som de vill. De var med och skapade konsumtionssamhället. ALLT TALAR FÖR ATT DE KOMMER ATT FORTSÄTTA ATT PÅVERKA KONSUMTIONSMÖNSTER.

 

 

SAMHÖRIGHET MED LILL-BABS, AMELIA ELLER LILL 

De gick alla in i vuxenlivet vid ungefär samma tidpunkt men mycket har hänt sedan slutet av 60-talet och början av 70-talet. De har tagit olika vägar till medelåldern. De har mött livet på olika sätt, tagit sig igenom kriser som skilsmässor, sjukdomar och konkurser på olika sätt. De befinner sig i kort sagt i olika faser av vuxenutvecklingen. De känner därför samhörighet med olika personer och olika sätt att se på världen.

 

Värderingar, gruppidentitet som dominerar bland Baby-Boomers som söker trygghet:

Demokrati, jämlikhet, omsorg, omhändertagande, alla ska vara med, TA HAND OM VARANDRA

Typisk representant: Wanja Lundby-Wedin, Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, Lena Granhagen, Lill-Babs, Lotta Englund (subjektiva val som bygger på mediabilder).

 

Värderingar, gruppidentitet som dominerar bland Baby-Boomers som bryter upp:

Demokrati, kvinnans frigörelse, socialt engagemang, entreprenörskap, individualism, ansvar, STÅ PÅ DIG!

Typiska representanter: Mona Sahlin, Stina Dabrowski, Liza Marklund, Amelia Adamo 

 

Värderingar, gruppidentitet som dominerar bland Baby-Boomers som omfamnar livet:

Hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, internationellt samarbete, personlig utveckling, FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Typiska representanter: Margot Wahlström, Lill Lindfors

 

 

 

Annonser

Kommentera »

Inga kommentarer ännu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: